Konkurs plastyczny "Sport to zdrowie"

Dobiegł końca konkurs plastyczny "Sport to zdrowie" w ramach projektu pn. "Sport bez granic - Transgraniczne dni aktywnego trybu życia".

W dniu 27 lipca 2012 roku Komisja Konkursowa dokonała przeglądu prac rysunkowych nadesłanych na konkurs i przyznała nagrody oraz wyróżnienia. W trakcie oceny Komisja Konkursowa zwracała szczególną uwagę na samodzielność wykonania prac oraz walory artystyczne.

więcej >>>

EURO 2012 - Trzebież

30.06.2012 w Trzebieży odbyły się polsko-niemieckie turnieje piłki nożnej pn. "Małe EURO 2012" oraz "Transgraniczne EURO 2012". Turnieje rozegrano w ramach projektu pn. "Sport bez granic - Transgraniczne dni aktywnego
trybu życia".

więcej >>>

Opis projektu

"Sport bez granic - Transgraniczne dni aktywnego trybu życia" to szereg wydarzeń o tematyce sportowej skierowany do mieszkańców Gminy Police oraz Miasta Pasewalk. Różnorodność działań przewidzianych w ramach projektu ma na celu propagowanie idei zdrowego trybu życia, jak również upowszechnianie zagadnień aktywnego spędzania wolnego czasu. W ramach projektu przewidziano trzydniowe warsztaty sportowe dla dzieci, turnieje piłki nożnej najmłodszych i dorosłych nawiązujące do organizowanych w Polsce i na Ukrainie Mistrzostw Europy EURO 2012. Dodatkową atrakcją będzie możliwość poznania tajników nowo rozwijającej się dyscypliny sportu, jaką jest speed badminton. Wszyscy chętni będą mogli uczestniczyć w widowiskowym, nocnym turnieju speed badmintona. Ponadto utalentowana młodzież będzie miała okazję wykazać się w konkursie plastycznym pn. ?Sport to zdrowie?.


Projektbeschreibung

"Sport ohne Grenzen - Grenzüberschreitende Tage des aktiven Lebensstils" eine Reihe von Aktivitäten sportlicher Art, die an Bewohner der Gemeinde Police und Stadt Pasewalk gerichtet sind. Die Vielfalt der Aktivitäten, die im Rahmen des Projektes vorgesehen sind, haben zum Ziel, die Idee des gesunden Lebensstils, wie auch die aktive Freizeitgestaltung zu fördern. Im Rahmen des Projektes sind 3- tägige Sport Workshops für Kinder, Fu?ballturniere für die Kleinsten und Erwachsene vorgesehen. Die Aktivitäten nehmen Bezug auf die EM 2012 in Polen und in der Ukraine. Die zusätzliche Attraktion wird die Möglichkeit sein, die Kunst der neu entstehenden Disziplin Speed Badminton, kennen zu lernen. Alle Interessierten werden die Möglichkeit haben, an dem außergewöhnlichen und in der Nacht stattfindenden Speed Badminton Wettbewerb, teilzunehmen. Darüber hinaus haben begabte, junge Menschen die Möglichkeit, sich an dem Wettbewerb "Sport ist gesund" zu beweisen.