Welcome to Adobe GoLive 6
Imprezy
Obiekty
Oferta
Współpraca
Galeria
Linki
Kamera internetowa
Przetargi
Noclegi
Bankiety i imprezy okolicznościowe
Wykorzystanie plików COOKIES

INFORMACJA!


W zawiązku z planowaną przebudową ulicy Zamenhofa w Policach. Osrodek Sportu i Rekreacji w Policach udostępnia mieszkańcom parking dla samochodów zlokalizowany na terenie Kompleksu OSiR przy ul. Piaskowej 97.

UWAGA!

Chęć wypożyczenia kajaków i zamawianie slipowania łodzi należy zgłaszać telefonicznie w biurze OSiR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-14.00 pod nr telefonów:

 - stacjonarny : 0914554578
- komórkowy: 693060117

INFORMACJA!

W tym roku z przyczyn technicznych basen na oœrodku GCEiR w Trzebieży przy ul. Leœnej 15  będzie nieczynny.

Natomiast plaża w Trzebieży zgodnie z Uchwałš Rady Miejskiej czynna od 29.06.2018-31.08.2018

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
ZGŁOSZENIE

SPRAWOZDANIE

COOPEROFERTA SPRZEDAŻY
Ośrodek Sportu i Rekreacji powtórnie oferuje do sprzedaży zdemontowaną matę ze sztucznej trawy w ilości ca 7.700 m².
Mata pochodzi ze zmodernizowanego boiska do gry w piłkę nożną położonego na terenie Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego w Policach przy ul. Piaskowej 97.
Mata jest złożona na terenie Zespołu Obiektów Sportowych w Policach przy ul. Siedleckiej 2b i tam zainteresowanych ofertą zapraszamy na wizję lokalną, celem oceny stanu jakości maty i przydatności jej do własnych celów.
Oferty w formie pisemnej w zamkniętych kopertach należy dostarczyć na adres siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, ul Siedlecka 2b (hala sportowa). Do realizacji zostanie wybrana oferta korzystniejsza tj. z propozycją o najwyższej cenie zakupu.Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z pracownikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, p. Stanisławem Nazar odpowiedzialnym za realizację powyższego zadania – nr. telefonu: 91-455 45 78 lub 693 060 117, e-mail: s.nazar@police.pl
Czas składania ofert upływa z dniem 27 marca 2015 rok godz. 15°°.

Waldemar Echaust
Dyrektor

Content Management Powered by CuteNews