Welcome to Adobe GoLive 6
Imprezy
Obiekty
Oferta
Współpraca
Galeria
Linki
Kamera internetowa
Przetargi
Noclegi
Bankiety i imprezy okolicznościowe
Wykorzystanie plików COOKIES
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach
Ul. Siedlecka 2B, 72-010 Police
Tel. 091 317 54 79, fax. 091 317 54 79, www.osir.police.pl

informuje, że:

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamieszczonego w dniu 24.08.2011 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 237814 - 2011) pn.:

„Wymiana nawierzchni ciągów pieszych z polbruku na terenie GCEiR w Trzebieży w ramach projektu: Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym”
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

wybrano ofertę złożoną przez firmę:

KOŁ-BUD Usługi Ogólnobudowlane i Drogowe Kołacki Piotr
Ul. Kościuszki 41
72-004 Trzeszczyn

z ceną ofertową 64 474,78 zł brutto


WIĘCEJ...

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach
Ul. Siedlecka 2B, 72-010 Police
Tel. 091 317 54 79, fax. 091 317 54 79, www.osir.police.pl

informuje, że:

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamieszczonego w dniu 22.07.2011 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 213760 - 2011) pn.:

„Remont i wyposażenie 5 domków letniskowych w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży Domki letniskowe nr 6, 7, 8, 9, 10”
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

wybrano ofertę złożoną przez firmę:
POLGARD Siwek Patrycja
ul. Kuźnicka 1
72-010 Police

z ceną ofertową 862 414,50 zł brutto


WIĘCEJ...

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach
Ul. Siedlecka 2B, 72-010 Police
Tel. 091 317 54 79, fax. 091 317 54 79, www.osir.police.pl
informuje, że:


WIĘCEJ...

Przetarg nieograniczony
Police, dnia 09.08.2011


P R Z E T A R G

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach,

72-010 Police, ul. Siedlecka 2B, www.osir.police.pl
Tel. 91-317 54 79, fax 91-317 54 79, e-mail: osir@police.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na roboty budowlane:

Wymiana nawierzchni ciągów pieszych z polbruku na terenie GCEiR
w Trzebieży w ramach projektu: Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym

- Wymagany termin wykonania robót od 31.10.2011 do 31.05.2012.
- Wymagana gwarancja na roboty: 36 miesięcy.


WIĘCEJ...

PRZETARG
Police, dnia 22.07.2011

P R Z E T A R G
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach
72-010 Police, ul. Siedlecka 2b, www.osir.zpl.pl
Tel. 91-317 54 79, fax 91-317 54 79, e-mail: osir@police.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na roboty budowlane:

Remont i wyposażenie 5 domków letniskowych
w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży
Domki letniskowe nr 6 , 7 , 8 , 9 , 10

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. "Remont i wyposażenie 5 domków letniskowych"


WIĘCEJ...

PRZETARG
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach

72-010 Police, ul. Siedlecka 2B, www.osir.police.pl
Tel. 91-317 54 79, fax 91-317 54 79, e-mail: osir@police.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

na roboty budowlane:


Wykonanie, dostawa oraz montaż drewnianej zabudowy
składającej się na "Sielską Osadę"
w ramach projektu:
"Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji
w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym"

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU (jpg)WIĘCEJ...


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu położonego w budynku socjalno - usługowym przy ul. Piaskowej 97 w Policach z przeznaczeniem na kręgielnię.

WIĘCEJ...

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat gruntu o powierzchni 402m2, stanowiącego część działki oznaczonej numerem 51/1 (314 m2) i część działki oznaczonej numerem 51/2 (88 m2) z obrębu Trzebież - 2 wchodzące w skład Kompleksu Rekreacyjno - Plażowego w Trzebieży przy ul. Spacerowej 15, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW nr 971 (d. 74659) z przeznaczeniem pod budowę punktu gastronomicznego.

WIĘCEJ...

Informacja
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach informuje, że:

WIĘCEJ...

PRZETARG
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach

z siedzibą przy ul. Siedleckiej 2b (hala sportowa I piętro), tel/fax. 91-3175 479 lub 91 455 45 78 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Trzebieży przy ul. Spacerowej 15, przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej.


WIĘCEJ...

Content Management Powered by CuteNews