Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Policach

Stanowisko
Imię i nazwisko
Kontakt
ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
ul. Siedlecka 2b

PRZYSTAŃ MIEJSKA W POLICACH
ul. Konopnickiej 12

STADION SPORTOWO - REKREACYJNY W TRZEBIEŻY
ul. Rybacka 26

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach
Waldemar Echaust
tel. 091/3 175 479
kom. 603 066 611
w.echaust@police.pl
Główny Księgowy
Gabryela Bogucka
Tel. 091/455 45 77
g.bogucka@police.pl
Kierownik - gospodarz obiektu sportowego
Stanisław Nazar
tel. 091/455 45 78
kom. 0693 060 117

s.nazar@police.pl
Główny specjalista ds. kadr i administracji
Joanna Prus
tel. 091/3 175 479
0693 060 168
j.prus@police.pl
Główny specjalista ds. funduszy europejskich
Dagmara Wojciechowska
tel. 091/3 175 479
osir@police.pl
GMINNE CENTRUM EDUKACJI I REKREACJI W TRZEBIEŻY
ul. Leśna 15

KOMPLEKS REKREACYJNO - PLAŻOWY W TRZEBIEŻY
ul. Spacerowa 15

Kierownik - gospodarz obiektu turystycznego
Marzena Tulie
tel. 091/ 3 128 313
kom. 693 060 138
661 288 227
gce@police.pl
KOMPLEKS SPORTOWO - REKREACYJNY W POLICACH
ul. Piaskowa 97
Manager Sportu
Aneta Bała
tel. 091/ 424 13 60
kom. 0693 060 051
kompleks.osir@police.pl

SIEDZIBA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W POLICACH:
UL. SIEDLECKA 2b, 72 - 010 POLICE
TEL. / FAX (091) 3175 479

e.mail: osir@police.pl